0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Cần cho thuê tại Chung cư Hà Nội

Cho thuê tại Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 0919032838

Cho thuê tại Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 0919032838

Cho thuê tại Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 0919032838 CCMN cao cấp mới cứng vừa Setup xong, 1n1k và 2n1k full đồ cần cho thuê tại Hoàng Quốc Việt...

Giá: 1

Diện tích: 100m2

Khu vực: Chung cư Hà Nội 29 - 08 - 2022